HOME > Sino-Israeli Relations > Chinese Ambassadors to Israel
Chinese Ambassadors to the State of Israel
2019-07-08 20:54

 

Tang Zhenqi(Director)  (1989.09-1992.01) 

Lin Zhen(First Ambassadors) (1992.02-1995.11) 

Wang Changyi (1995.08-2000.04) 

Pan Zhanlin (2000.04-2003.11)

Chen Yonglong (2003.12-2007.04)

Zhao Jun ( 2007.05-2011.07)

Gao Yanping (2011.09-2015.01)

Zhan Yongxin (2015.01-2019.12)

Du Wei (2020.02-2020.05)

Cai Run(2021.01-   )

Suggest To Friends:   
Print